Forskellen på teambuilding og udvikling

Mange mennesker tror, at teambuilding og teamudvikling er det samme. Det er det ikke! Det vil jeg lige gøre opmærksom på. ”Hvad er forskellen?”, spørger du. Lad mig prøve at forklare dig:

Teambuilding går ud på at få rystet forskellige mennesker sammen, så de kan samarbejde – og udvikle et rigtigt godt teamsamarbejde. Teambuilding er en god måde at få forskellige medarbejdere til at lære hinanden at kende – eventuelt også til at få dem til at udvikle personlige relationer, som kan blive værdifulde – for dem og for virksomheden.

Teamudvikling

Teamudvikling, derimod, er en meget længere proces. Den kan tage flere år modsat et event med teambuilding, der typisk er en dag.. Her handler det nemlig om, at der udvikles en kultur, hvor alle har en fælles forståelse både af opgaverne, de er ansat til at udføre og af hinanden og af virksomhedens vision og strategi. Det er ofte virksomheden, der sætter sådan en proces i gang. Og ja, det kan godt være at virksomhedens ledelse beslutter at teambuilding kan være instrumentelt i denne proces, fordi de ser, at teambuilding kan få forskellige mennesker til at se forskellige kvaliteter i deres kollegaer – eller hos mennesker, der arbejder i andre afdelinger.

Skabe kultur

Teamudvikling handler om at skabe en virksomhedskultur, som gør netop den virksomhed unik. Nogle virksomheder anvender samtidigt andre metoder, som kan bruges i teamudviklingen. Det kan være, at den supplerer teambuilding med at implementere Lean princippet, så gnidninger imellem mennesker og i arbejdsprocesser kan formindskes – eller elimineres helt.

Noget, der dog adskiller teamudvikling fra alt andet, er, at den sigter på, at individuelle ambitioner og håb bliver lagt til side. Jo, vi har alle en idé om, at vi – som den person vi er – skal have en karriere og gøre det godt. Her er det individuelle ambitioner, der er på spil. Og dem må vi gerne have. Men teamudvikling sigter på, at vi tager vores ansvar alvorligt og indgår i forskellige teams samtidigt med, at vi lægger vores individuelle ønsker, håb og ambitioner til side. Det handler om, at vi skal lære at løse en opgave, som om vi er en organisme, ikke bare et team, der består af X antal individuelle medlemmer, som har et godt teamsamarbejde imellem os.

Det kan være ganske krævende

Det er kompliceret og det er krævende. Sommetider lykkes det ikke for virksomheden at skabe en succesfuld proces. Sommetider så sker det. Det er ofte et spørgsmål om strategi og valg, fra virksomhedsledelsens side. Teamudvikling er en investering. Det er dyrt. Og ja, vi må hellere indrømme det: Der sker fejlinvesteringer.

Det er derfor ret fornuftigt at kontakte en ekspert i teamudvikling. De findes nemlig. De vil kunne hjælpe. Og ja, nu skal du holde fast: De vil lave analyser af virksomheden og dens ansatte. Og ja, det involverer spørgeskemaer og personlighedsanalyser. Succesfuld teamudvikling afhænger nemlig meget af sammensætningen af de personligheder, der indgår i de beslutningstagende processer. Nej, de laver ikke psykoanalyser af dig og dine medarbejdere. Men de kan påpege, hvis der er dominante personligheder, som måske skal dæmpes lidt ned. De kan påpege, hvis der er svage personligheder, der i virkeligheden sidder med de gode idéer.

Scroll to Top