sprogpakken

 
 
 
Om sprogpakken For pædagoger - 4-dages kursus For nøglepersoner - 6-dages kursus For forældre
For pædagoger - 4-dageskursus
 

For forældre

Børn lærer sproget af deres forældre...

Når børn bruger sproget i leg og andet samvær med andre børn og voksne øver de sig i at
anvende sproget målrettet, kreativt og præcist – sproget automatiseres. Børn lærer imidlertid
primært sprog af de voksne. De lærer sig det sprog, de hører de voksne anvende - det
gælder både det ordforråd og de vendinger, der kendetegner den enkelte families sprog
- og de lærer sig den måde de voksne anvender sproget på, når de taler sammen, og når de
taler om hændelser og oplevelser i tilværelsen. Det er derfor vigtigt at være opmærksom
på, at alle voksne er sproglige rollemodeller, men at I som forældre har en særlig vigtig
position i forbindelse med jeres barns sproglige udvikling.

 

 

 

 

Tekst Børn lærer sproget af deres forældre
– Tekst
PDF Sprogpakkens målhieraki